مقاله تعاملات جهاني شدن، رشد اقتصادي و تجارت الکترونيکي: مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در اقتصاد و تجارت نوين از صفحه ۵۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تعاملات جهاني شدن، رشد اقتصادي و تجارت الکترونيکي: مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله رشد اقتصادي
مقاله تجارت الکترونيکي
مقاله کشورهاي در حال توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اصل نازي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي اهميت و آثار جهاني شدن و تبعات اقتصاد نوين با تاکيد بر نقش تجارت الکترونيکي بر رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه مي پردازد. از يک مدل اقتصادسنجي پنل ديتا (داده هاي تابلويي) و آمارها در فاصله زماني ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ استفاده مي شود. نتايج اين بررسي حاکي از آن است که براي گروه کشورهاي در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، ضريب متغير تجارت الکترونيکي مثبت و معنادار است اما ضريب متغير جهاني شدن از نظر آماري معنادار نيست و براي گروه کشورهاي با درآمد پايين تر از متوسط هر دو متغير تجارت الکترونيکي و شاخص جهاني شدن ارتباط مثبت خود را با رشد اقتصادي نشان مي دهند. دليل اين امر در کشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط فاصله زيرساخت ها، نقش دولت و چگونگي استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته است. از سوي ديگر، در کشورهاي فقير سرعت رشد و وجود ظرفيت هاي خالي در زمينه ارتباطات و فناوري به عنوان عاملي در جهت افزايش تعامل رشد اقتصادي، جهاني شدن و تجارت الکترونيکي است.