مقاله تعامل اجتماعي و کيفيت ايده هاي توليد شده دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تعامل اجتماعي و کيفيت ايده هاي توليد شده دانشگاهي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت ايده هاي توليد شده دانشگاهي
مقاله بعد ساختاري
مقاله رابطه اي و شناختي کنش متقابل اجتماعي
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقتدايي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعامل اجتماعي در جامعه دانشگاهي، فرآيندي است که طي آن، اعضاي هيات علمي، مفاهيمي را که در ذهن خود دارند، به يک ديگر انتقال مي دهند. حاصل اين امر مي تواند به توليد با کيفيت ايده ها بيانجامد. بر اين اساس، هدف اساسي مقاله حاضر در پي نشان دادن اين امر است که سطح بالايي از تعامل اجتماعي بين اساتيد دانشگاهي، تاثير مثبتي بر کيفيت و بديع بودن ايده هاي توليد شده دارد. روش تحقيق پيمايشي بوده و از طريق ابزار پرسش نامه، از ۱۴۲ نفر عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه، داده هاي لازم جمع آوري شده است. روش هاي آماري مورد استفاده، شامل رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير بوده که با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و LISREL، برآورده شده اند. در مجموع، نتايج به دست آمده از طريق تحليل مسير نشان مي دهد که از بين ابعاد کنش متقابل اجتماعي، تاثير بعد رابطه اي بر متغير کيفيت ايده هاي توليد شده دانشگاهي، بيش از ساير متغيرها (بعد ساختاري و شناختي) بوده و متغيرهاي مستقل مورد استفاده توانسته اند %۲۵ تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند.