مقاله تعامل با اقتصاد جهاني و آثار كاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزي ايران: رويکرد مدل تعادل عمومي قابل محاسبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۸۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تعامل با اقتصاد جهاني و آثار كاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزي ايران: رويکرد مدل تعادل عمومي قابل محاسبه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد جهاني
مقاله نرخ تعرفه
مقاله بخش كشاورزي
مقاله توسعه پايدار روستايي
مقاله مدل تعادل عمومي قابل محاسبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پورمقيم جواد
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي آثار كاهش تعرفه بر متغيرهاي مهم بخش کشاورزي بر اساس الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه براي ايران و نيز به كارگيري ماتريس حسابداري اجتماعي سال ۱۳۸۰ در قالب دو سناريوي «كاهش تدريجي تعرفه» و «يکسان،سازي تعرفه» بر واردات مي پردازد. در سناريوي کاهش تدريجي نرخ تعرفه واردات بخش کشاورزي، به تدريج واردات، عرضه کالاها، و ميزان مصرف کالاهاي کشاورزي خانوار افزايش و نيز ميزان صادرات و اشتغال کاهش مي يابد، و برعكس، در سناريوي يکسان سازي نرخ تعرفه، واردات، عرضه كالاها، و ميزان مصرف كالاهاي كشاورزي خانوار کاهش و نيز ميزان صادرات و اشتغال افزايش مي يابد. با توجه به اطلاعات به دست آمده، همگام با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني، لازم است قدرت رقابتي صادرات کالاهاي کشاورزي از راه هايي گوناگون مانند کاهش قيمت تمام شده و رعايت استانداردهاي بهداشتي، در قالب بسته هاي سياستي مناسب، تدوين و اجرا شود.