سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم انصاری –

چکیده:

در اقتصاد هایی که به شرایط بازارکامل نزدیک ترند مکانیسم هایی وجود دارد که بازار را تنظیم می کند. بنابر این هر موسسه اقتصادی تلاش دارد تا با بالفعل در آوردن توان بالقوه به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم بهره وری خود را افزایش دهد. از تبعات این افزایش بهره وری ،بهبود کیفیت ،کاهش قیمت تمام شده،تنوع در تولید محصول،افزایش صادرات و نتیجتا افزایش سهم از تجارت جهانی ،تنوع بازار هاو… می باشد. در این اقتصاد ها دولت به عنوان ناظر عمل می کند اما در اقتصاد های متمرکز و نیمه متمرکز که از شرایط بازار کامل فاصله دارند دولت ها با تصمیماتی که اتخاذ می کنند بر جریانات اقتصادی به شدت تاثیر می گذارند. اگر این تصمیمات از طریق خردتخصصی و با رعایت شرایط موجود اتخاذ نشده باشد معمولا دارای آثار مخربی بوده و توسعه اقتصادی کشور را کند و گاه متوقف می کند.