سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لاله جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در آستانه هزاره سوم و در اقیانوس پر تلاطم رقابت و برتری جویی، رمز بقا و موفقیت سازمان ها در جهان پرالتهاب و پر از تحول امروز، هوشیاری مدیران و رهبران این سازمان ها در اتخاذ مناسبترین استراتژی ها برایسازمان خود بوده است. دستیابی به سطوح بالای بهره وری و کمال از طریق برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر است. بنابراین مدیران موفق و اثربخش، تفکر راهبردی خویش را در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک جامه عمل میپوشانند. روش ارزیابی متوازن به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی مطرح شده است. این روش با تمرکز بر اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد . روش ارزیابیمتوازن یک سیستم مدیریت استراتژیک است که چشم انداز، مأموریت و استراتژی سازمان را به صورت اهداف و مقیاس هایی در چهار دیدگاه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری مورد بررسی قرار می دهد روش ارزیابی متوازن سازمان ها را قادر می سازد تا فاصله قابل توجهی را که قبلاً میان مراحل تدوین و اجرای استراتژی بهوجود می آمد، از میان بردارند. در آستانه سده بیست و یکم، انقلاب ارتباطات، مواجهه با پدیده جهانی شد ن ، تحولات و پیچیدگی های محیطی و رقابت روز افزون سازمان های کنونی را با چالش های جدیدی مواجه نموده است. در چنین موقعیتبحرانی ای سازمان های خدماتی و تولیدی برای حفظ و ارتقاء موقعیت خویش، می بایست جایگاه خود را مورد ارزیابی قرار داده و استراتژی خود را معطوف به کیفیت برتر، تعالی سازمانی و ایجاد مزیت رقابت ی پایدا ر نمایند. سازمان ها جهت رویارویی با این تهدیدها اقدام به استقرار سیستم های مختلف و به کارگیری ابزارهای متعدد نموده اند. از جمله متدولوژی هایی که در راستای دستیابی به این اهداف مثمر ثمر خو اهد بود تکنیک شش سیگما می باشد. در چنین برهه ای از زمان که تنها برترین ها در دنیای رقابتی باقی خواهند ماند، متدولوژی شش سیگما بهعنوان روشی سیستماتیک جهت به کارگیری منسجم ابزارهای مختلف کیفیت مطرح شده است. شش سیگما تلاشی برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به تکامل و برتری در تولید محصول و ارائه خدمات می باشد. این تکنیک سیستمیاست شامل مجموعه ای از ابزارهای بهبود، جهت تمرکز روی فرایندها، تحلیل و مقایسه آنها، حذف اتلاف های موجود در فرایندها و تخصیص منابع به فرایندهای با اولویت بیشتر. اهداف اساسی از به کارگیری این تکنیک را می توان در مواردی شامل کاهش تغییرات نامطلوب، کاهش عیوب، بهبود بازدهی، بالا بردن رضایت مشتری، بهبود درمسائل مالی، بهبود فرهنگ کاری در سازمان، افزایش اثربخشی و کارآیی سیستم و شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان خلاصه نمود. سازمان ها، با استقرار این متدولوژی در راستای تکنیک ارزیابی متوازن و اجرای بهینه آنها قادرخواهند بود، در راستای اهداف تعیین شده و استراتژی های تدوین شده جهت رسیدن به این اهداف گام های محکم تری بردارند. در مقاله حاضر سعی بر این می باشد که با استفاده از متدولوژی های مرسوم در شش سیگما از قبیلDMAIC به کمک شیوه ارزیابی متوازن شتافت و سازمان را در راستای تعالی و کیفیت هر چه بیشتر سوق داد. با چنین اقدامی سازمان قادر خواهد بود به مزیت رقابتی دست یابد و در عرصه رقابت جهانی عرض اندام نماید.