مقاله تعامل بين سلوک عارفانه و فرايند مشاوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني (علوم انساني الزهرا) از صفحه ۵۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تعامل بين سلوک عارفانه و فرايند مشاوره
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلوک عارفانه
مقاله مشاوره
مقاله شخصيت فعال
مقاله شخصيت منفعل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي بهجت السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش قابل ملاحظه اي از متون ادب فارسي به يافته ها و آموزه هاي عرفاني اختصاص دارد. انديشه هاي عرفاني همچون فلسفه به دو بعد نظري و عملي تقسيم مي گردد و عرفان عملي فرايند سير و سلوک عارفانه با رهبري مراد، براي رسيدن به يک دگرديسي شخصيتي است. همسو با آن مشاوره نيز نوعي تعامل کلامي و فکري بين مشاور و مراجع و بازنمودن ابهام در انديشه وتصميم گيري و درنهايت رسيدن او به کمال فکري و شخصيتي است.
اگر چه ظاهرا «مراجع محوري»در فرايند مشاوره با «مراد محوري» در سلوک عارفانه نوعي ضديت وعدم تجانس دارد و ناهمسوييهاي ديگري نيز بين اين دو جريان هست؛ ولي همانندي هاي درخور تاملي براي ايجاد يک تعامل مدبرانه بين سير و سلوک عارفانه و مشاوره به چشم مي خورد که در اين صورت کارکرد زبان و ادبيات فارسي درعرصه مشاوره به ياري متون عرفاني روشن مي گردد.
اين نوشتار پژوهشي در باب بيان اين هماننديها، ناهمسوييها و جستجوي الگوي عملي مناسب مشاوره از ارتباط عاطفي و عقلاني صحيح بين مريد و مراد در عرفان عملي است .