سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی استادیار، رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران
مهدی حسن زاده – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و مدرس دانشگاه پیام نور
مجتبی منان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از طریق کاهش هزینه ها و افزایش قابلیتهای سازمانها، آنها را قادر می سازد تا بهتر بتوانند میان خود هماهنگی بین سازمانی ایجاد کنند دراین مقاله راهنماییهایی ارائه شده است که از طریق انها می توان اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را بر ساختارهای هماهنگی بین سازمانی پیش بینی نمود. چهارچوب مفهومی مورد استفاده در مقاله حاضر شامل سه دیدگاه می باشد که عبارتند از ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، و جوانب مربوط به کالاها و خدمات، که برای ایجاد هماهنگی باید در نظر گرفته شوند. براین اساس ضمن تعریف ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر آن نشان داده شده و تکنولوژی اطلاعاتو ارتباطات بعنوان یک نیروی سوق دهنده در جهت ایجاد هماهنگی بین سازمانی در نظر گرفته شده است البته جنبه های تاثیرگذار دیگری هم وجود دارند که بر هماهنگی بین سازانی تاثیر می گذارند در مقاله حاضر سعی شده است که این جوانبی از طریق ترکیب آنها با امکانات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات توضیح داده شوند.