سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع

چکیده:

جهانی شدن جوانب مختلف جوامع بشری را با تغییر و تحولات وسیعی رو به رو ساخته است. علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی تحت تاثیر این تغییر و تحولات قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی جهانی شدن ، تعاریف و حیطه تاثیرات آن به صورت اخص به رابطه اطلاعات وجحهانی شدن پرداخته می شود. اطلاعات گرایی به عنوان مفهومی نوین مورد توجه قرار گرفته و در ادامه مقاله فرصت ها و چالش های جدی پیش رو کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در تعامل با جهانی شدن تجزیه و تحلیل شده است. سرانجام، راهکارها و پیشنهادهایی به عنوان راه حل مسائل موجود به صورت مجزا برای دست اندرکاران تصمیم گیری کلان،اساتید و گروه های کتابداری و اطلاع رسانی و دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارائه شده است.