سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عموزادخلیلی – گروه مهندسی صنایع، تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
سپیده آیاری – دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران، ایران

چکیده:

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به عنوان مغز متفکر هر جامعه ای محل طرح مشکلات جاری و توسعه ای صنایعمی باشند. آنها با استفاده از روش های علمی به تحقیق پرداخته و نکات مثبت و منفی روش های حل مشکلات و طرح های توسعه ای را به مدیریت صنایع ارائه می کنند. در این مقاله ابتدا به اهمیت و ضرورت تحقیقات در کنار مفهومی از واحدهای تحقیق و توسعه پرداخته شده است. سپس فرهنگ سازی تحقیق و توسعه توسط دانشگاه ها و صنایع همراه با راهکارهای آن مطرح گردید. آنگاه مبحث تعامل دانشگاه و صنعت در امر تحقیقات و اثر مدیریت تغییر بر آن بیان شد. در پایان نیز چالش ها و تنگنا های انجام پژوهش در دانشگاه ها و راهکارهای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ها در امر پژوهش ذکر گردید.