مقاله تعامل در فضاي سايبر و تاثير آن بر هويت زنان در ايران (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: تعامل در فضاي سايبر و تاثير آن بر هويت زنان در ايران (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه تهران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت زنان
مقاله جهاني شدن
مقاله فضاي سايبرنتيک
مقاله اينترنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري زاده سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: پرهيز فرياد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مباحث مربوط به زنان، هويت جنسيتي، شکل گيري و تغييرات آن از جمله حوزه هايي است که در سال هاي اخير در محافل آکادميک و سياسي – اجتماعي گسترش بسياري يافته است. اين امر تا حدود بسياري بازتاب دگرگوني در خود زندگي اجتماعي است که سبب شده در پرتوي تازه به تفاوت هاي از پيش برقرارشده بين هويت و شيوه هاي رفتار نوعي زن و مرد نگريسته شود. تحولاتي که در دهه هاي اخير در زمينه ارتباطات و فضاي سايبر روي داده، سبب دگرگوني نقش هاي اجتماعي و آگاهي زنان شده است. افزايش تحصيلات زنان و مشارکت آن ها در کارهاي درآمدزا از سويي سبب کاهش مطلوبيت الگوي زن سنتي مي شود و از سوي ديگر سبب دشواري در هماهنگ کردن نقش هاي سنتي و قديمي با نقش هاي جديد مي شود و مي تواند به تعارض هويت زنان منتهي شود. در اين مقاله سعي مي کنيم تاثيرات فضاي سايبر بر هويت زنان در ايران (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه تهران) را مورد مطالعه قرار دهيم. از اين رو به دنبال پاسخ گويي به اين سوال هستيم که تعامل در فضاي سايبر تا چه حد بر هويت زنان در ايران تاثيرگذار بوده است؟ در اين راستا استدلال اصلي مقاله حاضر اين است که تعامل در فضاي سايبر سبب دور شدن زنان ايراني از هويت هاي سنتي خود شده است. لازم به ذکر است روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي – تحليلي با تکيه بر اطلاعات پيمايشي است.