سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا جلالی –

چکیده:

اگر به محیط اطراف خود نگاه کنیم، به مجموعه ای از عناصر، پدیده ها و روابط بین آنها پی می بریم که بصورت بالقوه شبکه ای طبیعی و ساختار اولیه ای را بوجود آورده اند، که بعنوان متن شبکه ها و سیستمهای ارتباطی و واحدهای اطلاعاتی محسوب میشوند، و در فن آوریهای نوین از همین بستر است که با نوع شناخت شناسی علمی از جرای اطلاعات و نوع و حجم تبادل آنها در کانالها و مسیرهای ارتباطی، می توان این دو سیستم را بصورت قرینه و به موازات هم، و در عین حال در تعامل با یکدیگر، مورد توجه قرار داد. این دو سیستم از یک طرف نظام شناختی انسان و جامعه (یعنی همان روش شناختی علمی یا روش تحقیق و یا روش تفکر علمی و حل مساله) است که بعنوان جریان تکامل اطلاعات به آن می کنیم، و در این مقاله بعنوان تئوری تحقیق و توسعه به آن توجه می شود، و از طرف دیگر نظام ارتباطی است که در سیر تکامل خود و متناسب با سیر تکامل شناختی مورد بحث، از حالت یکسویه به سمت چند سویه در حرکت بوده است و این سیر تکاملی در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری همواره این زنجیره را به سمت یک تعامل ساختاری و عملکردی سوق داده است.