سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد نصراله زاده ماسوله – استادیار گروه تخصصی رادیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علو

چکیده:

تشخیص و درمان بیماری ها ی حیوانات کوچک در مراکز درمانی دامپزشکی و محل زندگی دام امکان پذیر می باشد . صرف نظر از محل انجام این کار، استفاده بهینه از کلیه امکانات پاراکلینیکی و تصویر برداری تشخیصی از شان و منزلت ویژه ای برخوردار می باشد و دامپزشکی که از توانایی استفاده صحیح و کارآمد این مقولات برخوردار باشد بدون شک در عرصه محیط کاری از موفقیت بیشتری بهره مند خواهد گردید . در این مجال سعی خواهد شد تا به تعامل صحیح بین دامپزشک معالج و رادیولوژیست توجه نموده و صرف نظر از میزان توانایی های علمی و تجربی وی، امکان استفاده بهینه از رادیولوژی برای نامبرده را ایجاد نمود