سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور قلی نژاد –
عباس دهقان –

چکیده:

با توجه به پیش زمینه اقتصاد کشورهای جهان سوم که بر پایه اقتصاد بازار بنا شده است، نگرش عمده در ممالک موسوم به «توسعه نیافته» و «جهان سوم» روش «آزمون و خطا» دیده کوتاه مدت «شتابزدگی» بوده است. لذا در بسیاری از موارد نتیجه حاصل از این تفکر سبب از دست دادن بخشهای مهمی از صنعت کشور و ایجاد بی انگیزگی برای سرمایه گذاران شده و همچنین موجب آن شده که سرمایه ها به بخش «خدمات و واسطه گری» سوق پیدا کند. در جهت رفع این چالش نقش و جایگاه «تحقیق و توسعه» با رویکرد «مدیریت دانش» و اتکا «مدیریت سیستم محور» ابزاریست درجهت استفاده بهینه از دانش افراد، بالا بردن «ارزش افزوده» محصول نهایی یک سیستم تولیدی و به تبع آن دستیابی «توسعه اقتصادی» پایدار. برای رسیدن به این اهداف، شناخت دانش و روابط بین افراد بین افراد به عنوان صاحبان دانش و جزئی از سیستم تولیدی و بررسی سایر عوامل موجود و ارتباط متقابل آنها، همچنین رشد تکنولوژی به عنوان ابزاری کلیدی به عهده «واحد تحقیق و توسعه» میباشد. در این راستا تعامل سه رکن صنعت، بنیاد پژوهشی و واسطه مالی در جهت توسعه تکنولوژی در قالب شناخت نیازها، پیشبرد فعالیتهای جذب تکنولوژی، سیستمی نمودن قابلیت های پژوهشی و ارائه خدمات فنی تحقیق و توسع در دیدگاه مدیریت سیستم محور مورد ارزیابی قرار می گیرد.