سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد صالحیان –

چکیده:

از زمانی که اتومبیل جای خود را در زندگی بشر باز نمود و اولین حادثه تصادف بین دو اتومبیل به وقوع پیوست . نگرانیهای عظیمی بر صاحبان فکر و اندیشه حاکم شد که این وسیله رفاهی در صورت حاکمیت بی فرهنگی بر آن می تواند عملکرد خطرناکی داشته و به صورت آلت قتاله ای در آید.
این پدیده عظیم صنعتی شاید در سالها و دهه های نخستین اختراع به جهات متعدد و اهم آن سرعت پایین و تعداد اندک، پدیده مضری محسوب نشده و تنها جنبه های و آثار رفاهی آن محسوس و ملموس بود. اما اینک پس از گذشت قریب به دویست سال، سرعت وسایل نقلیه از چند کیلومتر بر ساعت به بیش از دویست کیلومتر بر ساعت رسیدهاست. جدای از آقار رفاهی آنکه در زمره نیازهای اساسی و حیاتی انسان در آمده است، خسارات، ضایعات و تبعات سنگین و شومی را نیز برای جوامع مختلف به همراه داشته است. این آثار در قالبهای گوناگون و از جمله:
– مطالعات مردم در نقل و انتقالات وسایل نقلیه
– آلودگی هوا
– آلودگیهای دیداری و شنیداری
– خسارات و ضایعات انسانی
– اثرات روحی و روانی
– کاهش ضریب ایمنی و سلامتی تحت تاثیر فقدان سیستمهای حمل و نقل کارآمد
– تاخیر و اتلاف اوقات ناشی از فقدان شبکه راهها
خود را نشان داد، و در زمره عوامل یتلقی می شوند که بر وسعت نگرانیها افزوده است.
در این نوشتار اهتمام شده است. مطالبات و توقعات حقوقی آحاد مردم از اتومبیل، و صنعت ترافیک و حمل و نقل از جهات برخورداری از یک سیستم ایمن، کاهش آلودگی هوا، دستیابی به یک شبکهارتباطی ایمن و مطمئن، تنظیم سرعت ها و پیش بینی سرعت ایمن، ارزیابی اقتصادی از تاخیرها و … مورد بحث قرار گیرد.