مقاله تعامل معماري و شعر فارسي در بناهاي عصر تيموري و صفوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز – زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۷۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تعامل معماري و شعر فارسي در بناهاي عصر تيموري و صفوي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيموري
مقاله صفوي
مقاله معماري
مقاله شعر فارسي
مقاله تعامل
مقاله مضامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته فر مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات ايران به ويژه شعر فارسي، علاوه بر ويژگي روايي بودنش، همواره وسيله اي براي ابراز مفاهيم و مضامين مختلف از جمله مفاهيم حكمي، عرفاني، مدحي، ستايش و توصيف بوده است. در عين حال در معماري بناهاي ايراني، كوچكترين اجزا تشكيل دهنده داراي مفاهيم و معاني خاصي است كه ارتباط آن را با جامعه روزگار خود پيوند مي دهد. قرارگيري اشعار به عنوان كتيبه، متناسب با فضا و مكان خاص، به خوبي و با زباني روان و سليس، مفاهيم و انديشه هاي هنرمند و معمار را به بيننده منتقل مي نمايد. اين ويژگي بارز را مي توان به وضوح در كتيبه هاي به كار رفته در معماري دوران تيموري و صفوي، سده هاي پانزدهم هفدهم/نهم يازدهم مشاهده نمود. با دقت در مضامين اين كتيبه ها به خوبي در مي يابيم كه نوع به كارگيري مضامين مختلف از جمله حكمت و عرفان، مدح و ثنا و توصيف بنا از جهت نام باني، معمار و تاريخ ساخت؛ هم راستا با نوع نگرش انديشه ها و باورها در جامعه همان روز بوده است. در اين مقاله سعي بر آن بوده تا با شناخت شاخصه هاي معماري دوران مورد بحث، وضعيت شعر و ادبيات دوره هاي مذكور را بررسي و ارتباط مضموني اين اشعار را در بناهاي اين دوران مورد بحث و بررسي قرار دهد.
اهداف مقاله:
شناخت شاخصه هاي معماري و جايگاه شعر و ادبيات دوران مورد بحث
دستيابي به نوع تعامل تزيينات معماري و مضامين شعري به كار رفته
سوالات مقاله:
۱ چه مضامين و مفاهيمي در گستره ادبيات دوره هاي تيموري و صفوي مورد استفاده بوده است؟
۲ كاربرد اين اشعار و مضامين چگونه با بناهاي اين دوره ها در تعامل بوده است؟