مقاله تعامل نفت و سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران: رهيافت تنش زدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تعامل نفت و سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران: رهيافت تنش زدايي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد نفت
مقاله سياست خارجي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله امنيت منطقه اي
مقاله همکاري بين المللي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور گريزناپذيري موفقيت سياست خارجي ايران در پيوند با موضوع نفت است. اين موفقيت در بهترين حالت زماني به دست آمده که سياست خارجي کشور جهت گيري بين المللي داشته است. اين جهت گيري به معناي سازگاري با موازين نظام بين الملل و همکاري منطقه اي است تا در پرتو آن، امنيت ملي و رشد اقتصادي کشور ارتقا يابد. حفظ سطح مناسبي از قيمت و توليد که مي تواند موتور رشد اقتصادي و برتري منطقه اي کشور باشد، در گرو جلب همکاري بازيگران بين المللي و منطقه اي و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنيت آنان باشد. نوشتار حاضر، اين موضوع را در سياست خارجي جمهوري اسلامي در سال هاي ۸۴-۱۳۷۶ بررسي مي کند.