مقاله تعامل هاي اجتماعي، ارتباطي و رفتارهاي قالبي: مقايسه کودکان درخودمانده و عقب مانده ذهني آموزش پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تعامل هاي اجتماعي، ارتباطي و رفتارهاي قالبي: مقايسه کودکان درخودمانده و عقب مانده ذهني آموزش پذير
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله سبک هاي حل مساله
مقاله اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري قره گوز علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شاهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ۴۰ فرد معتاد به مواد مخدر که به مرکز بهزيستي شهر رشت مراجعه مي کردند، به پرسشنامه هاي فرم کوتاه هوش هيجاني بار ان (۱۹۹۷) و سبک هـاي حل مساله (کسيدي و لانگ، ۱۹۹۶) پاسخ دادند. تحليل همبستگي پيرسون نشان داد که هوش هيجاني با سبک هاي درماندگي، مهار حل مساله، اجتنابي و روي آوري رابطه مثبت و با دو سبک خلاقانه حل مساله و اعتماد به رابطه منفي و معنادار داشت. يافته ها برحسب وِيژگي هاي خاص افراد گروه نمونه مورد بحث قرار گرفته اند.