مقاله تعامل هم افزا ميان راهبرد انرژي و سياست خارجي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: تعامل هم افزا ميان راهبرد انرژي و سياست خارجي ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد انرژي
مقاله سياست خارجي
مقاله توسعه
مقاله امنيت انرژي
مقاله ايران
مقاله امنيت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي شفايي سيدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله دغدغه هاي بازيگران موثر در حوزه انرژي، تدوين راهبرد انرژي در چهارچوبي است که بر مبناي آن، دستگاه سياست خارجي بتواند نيازهاي بخش انرژي را در راستاي توسعه ملي تامين، و ظرفيت هاي حوزه انرژي نيز به تحقق منافع ملي و اهداف سياست خارجي کمک کند. فرضيه مقاله حاضر اين است که ماموريت راهبرد انرژي ايجاد اين پيوند ارگانيک بين بخش انرژي و دستگاه سياست خارجي است و امنيت انرژي محور اين پيوند محسوب مي شود؛ از اين رو راهبرد انرژي ماهيتي فرابخشي دارد و بايد با رهيافت «اقتصاد سياسي بين الملل» و از منظر الزامات سياست خارجي توسعه گرا درک شود. مقاله در راستاي بررسي فرضيه فوق به اين استدلال متوسل مي شود که نخستين گام براي برقراري تعامل هم افزا ميان حوزه هاي انرژي و سياست خارجي تبيين فلسفه وجودي و تعريف جايگاه مفهومي راهبرد انرژي، به منظور تبيين رابطه مطلوب ميان اين دو حوزه است.