مقاله تعامل و تقابل پيرامون گرايي و غرب گرايي در سياست خارجي ترکيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۸۹ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: تعامل و تقابل پيرامون گرايي و غرب گرايي در سياست خارجي ترکيه
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيه
مقاله غرب گرايي
مقاله پيرامون گرايي
مقاله اتحاديه اروپايي
مقاله حزب عدالت و توسعه
مقاله خاورميانه
مقاله سياست خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چگني زاده غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اندام بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه ۱۹۹۰ رويکرد غرب گرايانه بر سياست خارجي ترکيه حاکم بود. حاکميت اين رويکرد در سياست خارجي ترکيه در دهه ۱۹۹۰، در حقيقت استمرار ديدگاه غرب گرايانه حاکم بر سياست خارجي ترکيه در طول جنگ سرد به حساب مي آيد. بر مبناي اين رويکرد در سياست خارجي، اين کشور در طول دهه ۱۹۹۰ دخالت حداقلي را در امور منطقه اي در پيش گرفت. استدلال اصلي مقاله حاضر اين است که با به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ در ترکيه، با وجود استمرار در نوع نگاه اين کشور به غرب، تعامل ترکيه در معادلات مناطق پيراموني اش شدت بيشتري يافته است. تعامل ترکيه در معادلات منطقه اي و برقراري روابط نزديک با کشورهاي پيراموني اش بعد از جنگ سرد، داراي دلايل، ابعاد و پيامدهاي خاصي است که در اين مقاله به بررسي برخي از آنها پرداخته مي شود.