مقاله تعاون روستايي سرآغازي بر توسعه کارآفريني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير و مرداد ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۴۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تعاون روستايي سرآغازي بر توسعه کارآفريني
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون روستايي
مقاله کارآفريني روستايي
مقاله توسعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل بيگي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون تعاريف متعددي از تعاون و تعاوني ارائه شده است. تعاون را مي توان نوعي كار و زندگي مشترك در سطوح گوناگون فعاليتهاي اجتماعي دانست (بوگاردوس، ۱۳۸۲). در اين ميان تعاون روستايي جايگاه ويژه اي دارد. از آنجا که نقش تعاون و تعاونيهاي روستايي در فرايند توليد و نهايتا توسعه روستايي مهم است و با توجه به اينكه در اكثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحي فقير و درحال فرسايش محسوب مي شوند، انديشمندان و سياستگذاران تمامي كشورهاي دنيا توجه خاصي را معطوف به امر توسعه روستايي و رفع مشكلات و معضلات آنها كرده اند.
امروزه صاحبنظران بين المللي بر اين اعتقادند كه جداي از سياستها و راهبردهاي كلان توسعه، به طور ويژه و مشخص بايد به امر توسعه روستاها و ريشه كني فقر گسترده حاكم بر آنها پرداخت. در اين ميان به نظر مي رسد مقوله تعاون روستايي و کارآفريني روستايي جايگاه ويژه اي داشته باشد.
نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد که سياستهاي تقويت ظرفيت فرهنگ تعاون و نظام تعاوني يک جامعه (از جمله مهارتها و انگيزه هاي استفاده از فرصتها)، تاثير بسزايي در ارتقاي سطح فعاليتهاي کارآفريني خواهد داشت. در اين باره دولتها بايد پشتيبانيهاي لازم را از جنبه هاي مختلف اقتصادي – که هادي و حامي افزايش سطوح فعاليتهاي تعاون و کارآفريني هستند- به عمل آورند. در نهايت سياستها بايد در مسير توسعه سرمايه گذاري در صنايع روستايي و محرک انگيزه هاي افراد براي سرمايه گذاري بهينه در مراحل ابتدايي سرمايه گذاري و کارآفريني باشد.