مقاله تعبيرات قرآني در ديوان خاقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۸ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تعبيرات قرآني در ديوان خاقاني
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر فارسي
مقاله قرآن
مقاله ابزار سخنوري
مقاله بهره گيري معنايي و لفظي
مقاله ديوان خاقاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي آن است تا تاثيرگذاريهاي گونه گون قرآن مجيد را در ديوان خاقاني بكاود و بر اهل ادب عرضه كند. به طور كلي، خاقاني از قرآن مجيد در ديوان خود به دو صورت لفظي و معنايي بهره گرفته است. اين بهره گيريها عمدتا براي خلق مضمون يا تاييد و تاكيد مطلبي بوده است. بيشترين استفاده خاقاني از آيات قرآني به صورت تلميح و درج و حل و ترجمه است. پس از معرفي چند نمونه از استفاده هاي معنايي و اقتباس مضموني خاقاني از آيات قرآن، وام واژه و تعبيرات لفظي قرآني به كار رفته در ديوان خاقاني، به ترتيب صفحات ديوان چاپ مرحوم سجادي، به طور مشروح جستجو و معرفي شده است.