مقاله تعبيه پيس ميکر توسط جراحان و متخصصان قلب: مقايسه دو دوره مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تعبيه پيس ميکر توسط جراحان و متخصصان قلب: مقايسه دو دوره مختلف
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوک AV
مقاله جراح قلب و عروق
مقاله متخصص قلب و عروق
مقاله پيس ميکر تک حفره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خديرشربياني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: اورعي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آنجاييکه جراحان قلب در رابطه با پيشرفت هاي تکنولوژي تعبيه پيس ميکر به روز نمي باشند، تمايل براي حذف تعبيه پيس ميکر توسط جراحان به وجود آمد. اين مطالعه دو دوره درمان با پيس ميکر شامل تعبيه پيس ميکر توسط جراحان قلب و ايجاد سرويس پيس ميکر توسط گروهي از متخصصان قلب را در بيمارستان شهيد رجايي تهران مورد مقايسه قرار مي دهد.
روش کار: در اين مطالعه تحليلي- مقطعي ما تمام اطلاعات موجود از تمام پيس ميکرهاي تعبيه شده در نيمه اول سال ۱۹۹۹( دوره جراحي، دوره اول) را با نيمه اول سال ۲۰۰۱ (دوره متخصصان قلب، دوره دوم) مقايسه کرديم.
نتايج: مجموعا ۱۱۴ پيس ميکر در دوره اول (۵۵ درصد مذکر، سن متوسط ۶۳٫۷±۱۸٫۴) و ۲۹۹ مورد در دوره دوم (۴۶ درصد مذکر، سن متوسط ۶۳٫۳±۱۸٫۲) تعبيه شده بود. انديکاسيون تعبيه پيس ميکر تقريبا مشابه بوده و بلوک گره دهليزي – بطني به عنوان شايع ترين علت در ۷۴٫۶ درصد دوره اول و ۷۳٫۲ درصد دوره دوم بود. پيس ميکر تک حفره اي ۸۶ درصد موارد گروه اول را در مقايسه با ۵۴ درصد در گروه دوم شامل مي شد (P<0.01). زمان متوسط پذيرش در دوره اول ۱۸ روز و در دوره دوم ۱۰ روز بود. اختلال کار پيس ميکر در پي گيري بيماران در ۷٫۹ درصد بيماران دوره اول و ۰٫۷ درصد بيماران گروه دوم ديده شد (P<0.01). عمل مجدد در ۲٫۹ درصد موارد گروه اول و ۰٫۷ درصد گروه دوم انجام شد (P<0.01).
نتيجه گيري: تعبيه پيس ميکر توسط يک سرويس هماهنگ با سرپرستي متخصص قلب آموزش ديده در اين رشته بهتر انجام شد.