سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
علیرضا عرب امیری – داشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن
ابوالقاسم کامکار روحانی – دکتری ژئوفیزیک اکتشافی
علی مرادزاده – دکتری ژئوفیزیک اکتشافی

چکیده:

امروز برداشتهای الکترو مغناطیسی و بخصوص الکترو مغناطیسی هوایی با توجه به دارا بودن مزایای قابل توجه از جمله سرعت بالا و هزینه پایین آنها نسبت به سایر روش های ژئوفیزیکی از اهمیت و محبوبیت خاصی برخوردارند. در این میان دقت و قدرت تفکیک برداشتهای الکترو مغناطیس هلیکویتری در مقایسه با روشهای الکترو مغناطیسی هوایی دیگر عموما بالاتر است. در روش الکترو مغناطیس هلیکویتری حوزه فرکانس، برداشت داده ها با استفاده از آرایش های پیچه ای و فرکانس های مختلف انجام و نتایج به صورتهای مختلف از جمله مقاطع رسانندگی – عمق نشان داده می شوند. یکی از روش های انجام این کار که در این مقاله بدان پرداخته می شود، بکارگیری روش تصویر سازی رسانندگی – عمق یا CDI بر روی داده ها پس از تبدل آنها به حوزه زمان است. در این روش، سیگنال های اندازه گیری شده با استفاده از یک تبدیل و سریع به صورت تصویری از توزیع قائم رسانندگی زمین در آمده و نتایجی مشابه با یک روش معکوس سازی لایه ای هموار (که معمولا دشوار و کند است) را ارائه می دهند. تفسیر مقاطع CDI داده های الکترومغناطیس هلیکویتری برداشت شده در منطقه کلاته رشم دامغان، که به کمک نرم افزار EMFlow تهیه و در این مقاله ارائه شده اند، نشان می دهد که عمق اکتشاف بر روی نواحی رسانا بشدت افت می کند. برای کاهش خطاهای مقاطع CDI نسبت به حالت زمین واقعی از روش های وزن دهی به شیوه خاصی استفاده می شود.