مقاله تعداد ميكروپيل در تخمك مولدين تاس ماهي روسي (Acipenser gueldenstaedtii) صيد شده در سواحل جنوب غربي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تعداد ميكروپيل در تخمك مولدين تاس ماهي روسي (Acipenser gueldenstaedtii) صيد شده در سواحل جنوب غربي درياي خزر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهي روسي (Acipenser gueldenstaedtii)
مقاله تخمك
مقاله درياي خزر
مقاله ميكروپيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاس ماهي روسي با نام علمي (Brandt & Ratzeberg ,1833) Acipenser gueldenstaedtii يكي از با ارزش ترين ماهيان شيلاتي در سواحل درياي خزر بوده و بيشتر در سواحل شمالي ديده مي شود. پژوهش فوق به بررسي و مطالعه تعداد ميكروپيل در تخمك هاي مولدين تاس ماهي روسي پرداخته است. در اين تحقيق از ۵ عدد مولد تاس ماهي روسي كه از صيدگاه هاي سواحل جنوب غربي درياي خزر در استان گيلان صيد شده بودند، استفاده گرديد. تعداد ۵۰ عدد تخمك از هر مولد در فرمالين ۴ درصد تثبيت شد. سپس به كمك تيغ تيز قطب حيواني تخمک از قطب گياهي جدا، شسته و سپس منافذ ميكروپيلي در قطب حيواني هر تخمك مورد شمارش و ارزيابي قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصله از مجموع ۲۵۰ عدد تخمك مورد بررسي، حداقل، حداكثر و متوسط تعداد ميكروپيل مشاهده شده در هر تخمك به ترتيب صفر، ۱۳ و ۶٫۱± عدد بوده است و از لحاظ آماري بين ۵ مولد تاس ماهي روسي اختلاف معني دار وجود داشت ((P<0.05