سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد بداق جمالی – پژوهشگاه و علوم جو، سازمان هواشناسی کشور، تهران
سهیلا جوانمرد – پژوهشگاه و علوم جو، سازمان هواشناسی کشور، تهران
لیلی خزانه داری – مرکز ملی اقلیم شناسی، مشهد
حسین مقدم – مرکز ملی اقلیم شناسی، مشهد

چکیده:

از آنجایی که کشور ایران از نظر تقسیم بندی اقلیمی خشک و نیمه خشک محسوب می شد و با توجه به وقوع خشکسالی در سالهای اخیر، به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، همراه با خسارات زیانبار وارده به محصولات کشاورزی تحقیقات پراکنده ای در زمینهکارهای مقابله با خشکسالی انجام گرفته است. درراستای ایجاد مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران، تعدیل آب و هوا بااستفاده از فن آوری بارورسازی ابرها می تواند باعث تخفیف مقطعی خشکسالی شده و همچنین تکرار مستمر آن تنش های آبی وارده در مقاطع خشکسالی را در منطقه کاهش دهد.
این مقاله که بخشی از گزارش نتایج همکاری تحقیقاتی انجام گرفته در طرح باران مصنوعی جنوب ژاپنمی باشد، در ابتدا تعدیل آب و هوا و اهداف آن را توصیف کرده و سپس به نقش آن در افزایش پتانسیل بارش از ابرها به منظور ایجاد و یا افزایش بارش می پردازد و به نوعی در تخفیفخشکسالی به صورت مقطعی و محدود برای موارد معین معرفی می گردد و در ادامه جدیدترین روش موفق بارورسازی ارهای ابر سرد در دنیا به عنوان یک راه عملی به منظور مقابله با خشکسالی ارائه می گردد. در خاتمه امکان سنجی استفاده از فن آوری بارور سازی ابرها در چند منطقه نمونه ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرد.