مقاله تعريف سازمان ملل متحد از پديده تروريسم، مروري بر اسناد مصوب و ديدگاه هاي صاحب نظران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تعريف سازمان ملل متحد از پديده تروريسم، مروري بر اسناد مصوب و ديدگاه هاي صاحب نظران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروريسم
مقاله سازمان ملل متحد
مقاله سازمان كنفرانس اسلامي
مقاله جنگ سرد
مقاله مبارزه مسلحانه
مقاله تحركات خشونت آميز
مقاله جنبش هاي آزادي بخش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ملل متحد به عنوان يك بازيگر جهاني نقش موثري در شكل گيري سياست خارجي دول عضو و ديپلماسي سازمان هاي بين المللي منطقه اي داشته و دارد، لذا شناخت مواضع، عملكرد و روش هاي مبارزه اين نهاد جهاني با پديده تروريسم براي شناخت جو غالب در جامعه بين الملل مفيد است.
مطابق با يافته هاي پ‍ژوهش حاضردر تدوين تعريف تروريسم دو گرايش عمده در نظرات رسمي و غيررسمي كشورهاي عضو اين سازمان مشاهده مي شود. يك گرايش كه گرايش غالب نيز به شمار مي آيد و عمدتا از سوي كشورهاي غربي عضو ملل متحد تعقيب مي شود تلاش دارد هر نوع تحرك خشونت آميز عليه نظام هاي سياسي و قدرت هاي حاكم در سرزمين هاي مختلف در جهان امروز را بدون توجه به علل، انگيزه ها، مباني اعتقادي و ريشه هاي آن، محكوم سازد و همه را مصداق فعاليت تروريستي تلقي كند. در حالي كه گرايش دوم مي كوشد مبارزات جنبش هاي استقلال طلبانه، مبارزه با اشغالگري و تبعيض نژادي را از تحركات تروريستي متمايز سازد. اين گرايش عمدتا از سوي كشورهاي جنوب و به خصوص اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي دنبال مي شود.