سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

تهمینه حسینی – لیسانس مهندسی برق دانشگاه فردوسی دانشجوی کارشناسی ارشد – MBA دانشگاه عل
ثمین اکبری کلهر – لیسانس مهندسی کامپیوتر دانشگاه علوم و فنون مازندران دانشجوی کارشنا

چکیده:

امروزه با توجه به تعدد برگزاری مناقصه ها و مزایده ها در شرکتهای بزرگ و همچنین تعدد تـامین کننـدگان، سازندگان، پیمانکاران و مشاوران ، ایجاد بانکهای اطلاعاتی توانمند جهـت سـاماندهی اطلاعـات شـرکتها و همچنـین دسترسی آسان و سریع به این اطلاعات مورد نیاز می باشند . همچنین با توجه به تنوع موضوعات اعم از تجهیزات و خدمات، و نیز توسعه تکنولوژی اطلاعـات و ابزارهـای موجود، تعریف و طراحی یک سیستم اطلاعاتی هوشمند با هـدف نگهـداری اطلاعـات جـامع شـرکتها، بـه روز سـازی اطلاعات و ارزیابی آنان با توجه به شاخصه ها و معیارهای خاص هر یک از خدما ت و تجهیزات مـورد نیـاز، بـه شـکل هوشمند و در کمترین زمان ممکن، لازم و ضروری به نظر می رسد .