سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میر هادی سید عربی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
WonSook LEE – School of Information Technology and Engineering ing (SITE) Faculty of Engineering, University of Ottawa, Canada
علی آقا گ لزاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
سهراب خا نمحمدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

لب ها یکی از ویژگیهای چهره هستند که دارای فرم پذیری بالایی بوده وتشخیص و تعقیب حرکات آنها در مواردی مانند انیمیشن چهره، لب خوانی با پردازش تصویر، تشخیص حالت های چهره و فشرده سازی برای انتقال در کنفرانس ویدیویی کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص اتوماتیک ناحیه دهان و لب ها روی چهره ارائه شده است. با استفاده از معلوماتی که از تعدای تصاویر در پایگاه داده به دست می آید، ابتدا یک ناحیه تقریبی برای دهان در نظر گرفته شده و بعد با استفاده از لبه های قوی روی دهان این ناحیه اصلاح می گردد. سپس یک منحنی اولیه بسته فرم پذیر یا کانتور فعال (مار) در این ناحیه در نظر گرفته شده و با استفاده از چهار فاکتور انرژی و کمینه کردن انرژی کل برای نقاط کنترل کانتور، شکل خارجی دهان و لب ها به دست می آید. در نهایت مختصات هندسی ویژگیهای لب که در کاربردهای مختلف استفاده می شوند، استخراج می گردند. در روش ارائه شده محدودیت هایی مانند خیلی نزدیک بودن کانتور اولیه به لبه های جسم مورد نظر که در اغلب روش هایی که از کانتور فعال استفاده می کنند وجود دارد، اصلاح شده و با استفاده از انرژی بالون، کانتور اولیه در دومرحله لبه های قوی و ضعیف را با دقت قابل قبول استخراج می کند. تعقیب حرکات لب در فریم های متوالی با روش ارائه شده نیز نتایج قابل قبولی را ارائه می دهد.