مقاله تعلق خطابات شرعي سياسي به مکلف سياسي بر اساس نظريه خطابات قانوني امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تعلق خطابات شرعي سياسي به مکلف سياسي بر اساس نظريه خطابات قانوني امام خميني (ره)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطابات شرعي سياسي
مقاله امام خميني(ره)
مقاله عمل سياسي
مقاله مکلف سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تعلق خطابات شرعي سياسي به انسان دو مساله اساسي وجود دارد:
۱٫ در تعلق اين خطابات به انسان چه قيودي در انسان لحاظ مي شود؟
۲٫ مکلف عمل سياسي که هويت اجتماعي دارد، چه کسي است؟
اين پژوهش در پي پاسخ به اين دو پرسش بر اساس نظريه خطابات قانوني امام خميني(ره) است. بر اساس اين نظريه، خطاب شرعي سياسي به طبيعت مکلف سياسي است و قابل تحليل به فرد نيست، بلکه تکليف قابل تحليل به افراد است. بر اين اساس، نظریه خطابات قانوني امام خميني(ره) نظريه اي بديع در علم اصول است که در گسترش فقه به حوزه اجتماعي راهگشا است.