مقاله تعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (۱۹۸۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تعليق اجراي تعهد به واسطه نقض احتمالي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (۱۹۸۰)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حق تعليق
مقاله نقض احتمالي
مقاله ارایه تضمين
مقاله امتناع از تسليم
مقاله توقف کالاي در حال حمل
مقاله اخطاريه تعليق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اندرز داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين مسایلي که در قراردادهاي بيع بين المللي مطرح مي شود امتناع از اجراي تعهد و به تعبير ديگر تعليق اجراي تعهد به واسطه نقض قابل پيش بيني است. گاهي يکي از طرفين قرارداد با توجه به اوضاع و احوال حاکم تشخيص مي دهد که طرف مقابل در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود و به همين خاطر اجراي تعهد خود را معلق مي کند در اين مقاله جهاتي را که يکي از طرفين مطابق کنوانسيون وين مي تواند با استناد به آنها از اجراي تعهد امتناع ورزد تا از يک سو، تعليق اجراي تعهد مطابق کنوانسيون وين موجه تلقي شود و از سوي ديگر اعمال حق تعليق منجر به سوء استفاده از حق و تضرر طرف مقابل نگردد و همين طور اعمال حق تعليق در مورد کالاي در حال حمل و مدت و چگونگي پايان يافتن حق تعليق مورد بررسي قرار مي گيرد.