مقاله تعليم و تربيت مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات: جستارهاي مفهومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تعليم و تربيت مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات: جستارهاي مفهومي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله آموزش از راه دور
مقاله يادگيري الکترونيکي
مقاله دانشگاه مجازي
مقاله پرديس مجازي
مقاله آموزش چند رسانه اي
مقاله آموزش باز و از راه دور
مقاله آموزش شبکه اي (اينترنتي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدتي است که چالش تازه اي به نام استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) پيش روي سياست گذاران و دست اندرکاران نظام آموزشي کشور، از ابتدايي تا عالي، در سطح ملي و نيز در سطح مدارس و دانشگاهها قرار گرفته است. روحيه نوجويي يا نوگرايي اين سياست گذاران و دست اندرکاران، آنها را واداشته است که با عجله و سرعت، نظام آموزشي کشور را، به طور اعم و نظام آموزش عالي را، به طور اخص، به اين فناوري مجهز سازند. ميزان توفيق و کارآيي اين نهادهاي آموزشي به طور مستقيم به نحوه درک، ارزيابي، برخورد و بهره گيري از اين فناوري در برنامه ريزي، آموزش و پژوهش بستگي دارد.
حرکتي اين چنين، بدون روشن شدن حيطه هاي مفهومي اين فناوري، انگيزه اي شد که نگارنده تلاشي در حد توانايي براي طرح برخي جستارهاي مفهومي به عمل آورد تا ديگر متخصصان را به تکميل و غني سازي آن قبل از سيطره اين فناوري وا دارد. اين امر از آشفتگيهاي مفهومي در خصوص کاربرد آن در آموزش مي کاهد تا اين حرکتها به سرنوشت کوششهاي نوآورانه ديگر دچار نشود و به طور ناقص يا، احيانا، نادرست به اجرا در نيايد.
در اين مقاله بر آن بوده ايم تا ابتدا، با توضيح مفاهيم آموزش از راه دور، آموزش باز و از راه دور، يادگيري الکترونيکي، دانشگاه مجازي پرديس مجازي و سرانجام آموزش مبتني بر رايانه، آموزش چند رسانه اي، آموزش شبکه اي (اينترنتي)، و تبيين تفاوتهاي آنها، با هدف جلوگيري از برداشتهاي نا صحيح يا تصحيح آنها، محدوده کاربردي هر يک را مشخص سازيم. سپس، به زمينه هاي ضروري براي موفقيت اين نوع آموزشها، از ديدگاههاي فرهنگي، اجتماعي، منابع انساني، مادي و سرانجام، فن شناسانه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب يادگيري الکترونيکي و دانشگاه مجازي بپردازيم.