مقاله تعليم و تربيت پسامدرن از ديدگاه جيرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تعليم و تربيت پسامدرن از ديدگاه جيرو
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعليم و تربيت پسامدرن
مقاله جيرو
مقاله معلمان به عنوان روشنفکران
مقاله مطالعات فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعليم و تربيت پسامدرن انعكاسي از نظريات پسامدرن در تعليم و تربيت است. هنري جيرو متولد ۱۹۴۳يكي از نظريه پردازان معاصر تعليم و تربيت پسامدرن است. اين مقاله به بررسي ديدگاههاي جيرو به صورت نظام دار مي پردازد. وي ضمن انتقاد از آموزش و پرورش حاکم کنوني كه مبتني برآموزه هاي مدرنيته است، ديدگاه «تعليم و تربيت مرزي» را پيشنهاد مي کند كه تلفيقي از نظريات پسامدرنيسم، انتقادگرايي، فمينيسم و برنامه درسي نو مفهوم گرايي است. او معتقد است كه آموزش و پرورش ذاتا روندي سياسي دارد از اين رو بايد به مدارس به عنوان حوزه هاي عمومي دموکراتيک نگريست جايي كه در آن بايد تعليم و تربيت انتقادي كه منجر به شهروندي انتقادي مي شود، جريان يابد. جيرو بر تفاوت، «گروههاي اقليت و حاشيه نشين» مانند زنان و اقليت هاي نژادي و…تاکيد مي کند. از نگاه جيرو معلمان به عنوان روشنفكران تحول آفرين محسوب مي شوند كه بايد دور از اقتدارگرايي سنتي به تعليم و تربيت انتقادي و مسؤوليت هاي اجتماعي بپردازند. مقدس نبودن متون درسي، وجود صداهاي چندگانه دركلاس درس، اقتدار متجلي در متن و برنامه درسي پنهان از نظريات ديگر جيرو است.
وي استفاده از مطالعات فرهنگي را به عنوان يك رشته تلفيقي در جهت غناي تعليم و تربيت انتقادي پيشنهاد مي نمايد.