سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی سلطانی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه واحد تهران جنوب

چکیده:

انسانهای زیادی بر اثر تکانهای شدید زمین در ساختمانهای بنایی در دهکده ها و شهرک ها زخمی و کشته شده اند . عوامل زیر در ساختمانهای بنایی دربروز تلفات جانی ومالی مشارکت دارند: الف: به علت ضعف در ساخت بنا, فروریزش کل یا قسمتی از ساختمانها صورت می پذیرد.ب: دیوارها دچار فروریزش شده و در هنگام فرار مردم در کوچه و خیابانهای کم عرض باعث مدفون شدن آنها می گردد . ج: پیش آمدگی ها ( طره ها ) و پوشش های سقف روی انسانها سقوط می کنند . د: دیوارهای بلند ایستاده آزاد ، جان پناه ها و بالکن هابر اثر تکانهای ناشی از زلزله سقوط می کنند بعضی مواقع ساختمانهایی که ایستادگی خود را حفظ کرده اند و دچار خرابی ها و آسیب ها با ترکهایی از درجه پایین ، ترک های عریض و وسیعی شده اند به وسیله اندودها تعمیر سطحی شده اند . انجام این دست کارها همچنان ساختمان را در مواجه شدن با زلزله های دیگر آسیب پذیر نگه می دارد . هدف ارائه این مقاله آماده کردن سازه برای تعمیر و بازگرداندن خواص از دست رفته ، مقاوم سازی لرزه ای گونه های مختلف سازه های بنایی می باشد.