سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله به معرفی رو شهای تعمیری بر روی ترکهایی که در سازه های هوایی، پلهای فولادی و غیره رخ میدهد، پرداخته م یشود. سپس از میان آنها، یک روش بسیار مفید که میتواند را هکار مناسبی برای مقابله با این ترکها باشد ارایه میشود. در این روش در انتهای ترک سوراخکاری انجام میشود تا از تنش های اطراف نوک ترک کاسته شود و ترک متوقف شود. همچنین در صورت نیاز روشهای تعمیری دیگر بر روی ترک اعمال می شود. برای این روش سه شیوه سوراخکاری ارایه شده است که مربوط به محل سوراخ کاری در انتهای ترک است. در اینجا سعی شده است بهترین و
ضعی فترین شیوه معرفی شود. در پایان یک آزمایش تجربی توسط دستگاه کشش برای مشخص شدن بهترین شیوه سوراخکاری انجام شد که بهترین روش مشخص شود.