سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین توکلی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

علم آمار در کلیه پدیده های علمی از جمله ژئومکانیک پیشرفت قابل توجهی نموده است، از جملة این دستاوردهامدل بندی ریاضیپدیده های مکانیک سنگی و ژئو مکانیکی است. در این مقاله سعی شده است کاربرد امار واحتمالات در مدل سازی طبقه بندی ژئو مکانیکی سنگRMRبیان شود. همچنین احتمال شکست وبسط بردار احتمال به روش فوق از جمله مباحث بعدی در این مقاله است.