سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد لطفی آزاد – مرکز تحقیقات آب (بخش هیدرودینامیک محاساباتی)
مسعود منتظری نمین – مرکز تحقیقات آب (بخش هیدرودینامیک محاساباتی)
عبدالمجید محمدیان – مرکز تحقیقات آب (بخش هیدرودینامیک محاساباتی)

چکیده:

در حل عددی معادله دیفرانسیل انتقال و پخش در مسائل یک بعدی رودخانه با استفاده از روش حجم محدود به روش ضمنی در اکثر روشهای مجزاسازی باید دستگاه معادلات سه قطری حل گردد .اگر رودخانه دارای اتصال و مسیر بسته باشد، دستگاه مزبور از حالت سه قطری خارج می شود. در این مقاله روش توسعه حل سه قطری به شبکه دارای اتصال و مسیر بسته تشریح شده است. تهیه مدل عددی که از روش توسعه یافته و همچنین روش کلی حل دستگاهها استفاده می کند و حل مثال با تعداد گرههای زیاد و تعداد اتصالات و مرزهای مختلف، نشان می دهد که در روش توسعه یافته ، صرفه جویی زیادی در زمان حل صورت می گیرد.