سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین کارگر نوین – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا کاتوزیان – استایار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه نیوزلند
مسعود باقر ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از انجام این تحلیل ارائه دو مدل گسترش تخریب متفاوت جهت مطالعه نظری فرآیند شروع و گسترش تخریب و پیش بینی شروع ترک های ماکروسکوپی تحت بار گذاری افراینده یکنواخت در مواد نیمه ترد می باشد. مدلهای پیشنهادی در چارچوب مکانیک تخریب پیوسته قرار دارند و معادلات گسترش تخریب براساس تعیین معادله منحنی تنش و کرنش ماده به دست می آیند. به این منظور از روش های خطی سازی قطعه‌ای منحنی تنش و کرنش و بکارگیری یک رابطه توانی میان تنش و کرنش استفاده به عمل آمده است. همچنین در این مقاله روش ساده ای برای تصحیح نتایج حاصل از تحلیل خطی ساختارهایی که وضعیت بارگذاری در آن از حد خطی فراتر رفته باشد بر اساس قانون بقای انرژی مکانیکی ارائه شده است.