سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشید افتخاری – گروه اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد
محمدکاظم توسلی –

چکیده:

در این مقاله با ارائه یک ساختار ریاضی فیزیکی عام، حالتهای همدوس تعمیم یافته بار را بنا میکنیم که در حالتهای خاص به حالتهای همدوس بار استاندارد و حالتهای همدوس تغییر شکل یافته q بار میانجامد. سپس حالتهای همدوس تعمیم یافته بار زوج و فرد را معرفی میکنیم و در پایان برخی ویژگیهای غیرکلاسیکی حالتهای معرفی شده از جمله چلاندگی تک- مدی و دو-مدی، پادگروهگی تک-مدی و دومدی و پارامتر مندل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.