سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید بلوچیان – کارشناسی ارشد کنترل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
علی وحیدیان کامیاد – استاد گروه ریاضی -دانشگاه فردوسی مشهد
آصف زارع – استادیار گروه کنترل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

در این مقاله روشی جدید به منظور توسعه ی طراحی سیستم های کنترل چندسطحی بررسی می شود به گونه ای که امکان طراحی سیستم کنترل چندسطحی که در اینجا بیشتر برای سیستم های دوسطحی کنترل باناظر بیان شده از یک چارچوب و قالب خاص برای صورت کلی معادلات دینامیک آن خارج می کند و به طراح این امکان را می دهد که بدون توجه به شکل کلی معادلات دینامیک طراحی را انجام دهد این روش قابلیت تعمیم به سیستم های چندسطحی را نیز دارد .