سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک سهرابی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
سعید زرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

چکیده:

فناوری اطلاعات به عنوان ابزار و بستر توسعه، در عرصه رقابت جهانی برای سازماדֵا و دارای مزایای بی شماری است . امروزه تمامی صنایع به نوعی در معرض تحولات این فناوری واقع شده
اند . مایکل پورتر اندیشمند حوزه آسب و آار در سال ۱۹۸۵ مدل زنجیره ارزش را ارائه داد . طبق این مدل فعالیتهــــای دخیل در سازماדֵای تولیدی را می توان به دو بخش : فعالیتهای اصلی و
فعالیتهای پشتیبانی تقسیم آردفعالیتهای اصلی آن دسته ازفعالیتهایی هستند آه اصطلاحاً ارزش افزا ( VALUE-ADDED) نامیده می شوند . مدیران بنگاههای معدنی نیز با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از ارآان زیر بنایی اقتصاد بدنبال افزایش بهره وری در فعالیتهای خود با استفاده از IT شده اند . در این مقاله با تعمیم مدل پورتر در معادن به پنج فعالیت اصلی از استخراج معدن تا بازیابی محیط معدن اشاره می نمائیم و اثرات فناوری اطلاعات بر هر یک از فعالیتهای زنجیره اصلی را بررسی می نماییم .