سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه زارع –
زهرا عبادی –
بهروز میرزا –

چکیده:

اخیراً معادلۀ جارزینسکی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این معادله ارتباطی بین میانگین تابع نمایی کار انجام شده روی سیستم تحت شرایط غیر تعادلی و تفاوت انرژی آزاد تعادلی برقرار می شود. در مقالات گوناگون این معادله را به شرایط متفاوتی تعمیم داده اند. ما در این مقاله معادله جارزینسکی را به وضعیتی تعمیم می دهیم که علاوه بر انجام کار طی یک فرایند غیر تعادلی، دمای سیستم نیز متغیر باشد. سپس این رابطه تعمیم یافته را برای نوسانگر هماهنگ کلاسیکی و همچنین کوانتومی یک بعدی به کار می بریم.