سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دکتر حسین رحمان سرشت – استاد دانشگاه علامه طباطبائی
افشین فتح الهی – دانشجوی دکتری سیاست گذاری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در سال های اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود سازمانی، مورد توجه علاقه مندان مباحث سازمان و مدیریت قرار گرفته است. پرداختن اغلب محققان به این مقوله و نیز شواهد کمی بیانگر نقش انکار ناپذیر سرمایه اجتماعی در موفقیت سازمان هایی است که می خواهند در محیط های متلاطم امروزی به موجودیت خود ادامه دهند در این مقاله با استفاده ابزار کتابخانه ای و به روش تحقیق ترکیبی، ضمن ارایه آمار کمی جهت تبیین اهمیت و ضرورت موضوع، با نگرشی قالبمند، به بررسی مفاهیم و تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی پرداخته می شود. به علاوه مدل عمومی محققان خارجی برای سنجش سرمایه اجتماعی در سطح یک کشور، برای استفاده در سطح یک سازمان شبیه سازی شده است. در ادامه یک مدل مفهومی برای سرمایه اجتماعی که عوامل موثر بر ارزش سرمایه اجتماعی را در برمی گیرد ارایه می شود. در قسمت پایانی مقاله با اتکا به کلیت مطالبی که ارایه شد یک انسجام و معادل سازی در مباحث مطرح شده انجام می گیرد و نتایج این مطالعه در ۹ بند ارایه می شود.