سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

غلام نبی فیض چکاب – استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

اساس جامعه اطلاعاتی و خصوصا توسعه تجارت الکترونیک بر اعتماد استوار است. در ای رابطه امنیت قضایی و فنی دارای اهمیت اساسی هستند. اهمیت مسائل مربوط به قدرت الزام اور نوشته های الکترونیک روز به روز آشکارتر می شوند و ضرورت بهره گیری از فضای لایتناهی شاهراه اطلاعاتی هر روز مشخص تر می شود. شبکه های الکترونیک و خصوصا اینترنت با همه فوائد و منافع آن می توانند منبع بروز خسارات مادی و معنوی و حتی جانی باشند. این خسارات ممکن است از عدم انجام تعهدات و یا انتشار مطالب غیر قانونی و ناقص یا غیر منطبق با انتظار مشروع کاربران ناشی شوند. در چنین شرایطی نه تنها مسئولیت مدنی و کیفری تولید کنندگان و تدوین کنندگان این مطالب مطرح است بلکه واسطه های ارائه خدمات بر روی شبکه نیز که امکان دسترسی به این امور را فراهم می کنند یا پذیرش و میزبانی اطلاعاتی را بر عهده میگیرند یا آن را به نقاط دیگر منتقل می کنند نیز ممکن است مسئول باشند.
گستره جهانی اینترنت شناسایی تولید کنندگاه داده پیامهای خسارت بار را مشکل می کند. خصوصا که غالبا ممکن است از کشورهای دور دست اقدام نموده بانشد. بر عکس واسطه های ارائه خدمات که امکان مبادله اطلاعات را فراهم نموده و میزبانی را بر عهده می گیرند غالبا در دسترس هستند و معمولا ملائت توانایی پرداخته خسارات را نیز دارند . طبیعی است که درچنین اوضاع و احوالی توجه اشخاص زیان دیده به این واسطه ها جلب می گردد.