سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مصطفی السان – دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

حمل و نقل کالاهای خطرناک در بسیاری از موارد منجر به خساراتی به بندرگاهها و تأسیسات بندری می شود، حال آنکه مقررات صریحی برای تعیین مسؤولیت برای عاملین و نحوه جبران این خسارات در مقررات داخلی و بین المللی راجع به حمل و نقل کالاهای مذکور وجود ندارد . در این مقاله به بررسی تعهد ایمنی اشخاص مرتبط با حمل و نقل کالاهای خطرناک از حیث ایمنی بنادر پرداخته می شود. بعد از بررسی پیشینه، مبانی و مشکلات موجود به ارایه راهکار و پیشنهاد قانون اقدام خواهد شد.