سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید سپهر قاضی نوری – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

تعهد وسیع تولید کنندگان (EPR) اصلی است که در جهت اتخاذ سیاستهای پیشگیری از آلودگی بوجود آمده و به روی سیستمهای تولیدی متمرکز شده است. هدف EPR تشویق سازندگان به پیشگیری از آلودگی، کاهش مصرف انرژی و منابع در هر مرحله از چرخه عمر محصول، از طریق ایجاد تعهداتی در طراحی محصول و تکنولوژی فرآیند است. در وسیعترین مفهوم، تعهد سازندگان، اصلی است که به طبق آن، سازندگان مسئولیت همه تاثیراتی که محصولاتشان به محیط دارد را بپذیرند که شامل تاثیرات اولیه ناشی از انتخاب مواد و فرآیند ساخت و نیز تاثیرات آتی ناشی ازاستفاده و صرف محصولات است. سازندگان این مسئولیت واذهان می پذیرند که مسئولیت اقتصادی، فیزیکی و یا قانونی تاثیرات محیطی از طریق تغییر در طراحی محصول، قابل حذف شدن نمی باشند.