سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد وکیل التجار –
محسن رجایی –

چکیده:

کارخانه پلی اکریل مجهز به دو واحد توربین گازی و دو واحد بویلر است که از حرارت گازهای خروجی از توربین ها تغذیه می شوند. در مسیر ورود هوا به توربین ها دو سری فیلتر قرار دارد که فیلترهای اولیه پس از هر ۲۰ روز و فیلترهای ثانویه پس از هر ۴۰ روز سرویس تعویض می شوند. برای تعویض فیلتر باید توربین متوقف شود که بناچار بارهای اصلی از توربین دیگر و بارهای غیر اضطراری از برق شهر تغذیه می شوند. در جریان اورهال یک توربین که قریب یک ماه طول می کشد توربین دوم احتیاج به تعویض فیلتر دارد و از سوی دیگر ایستگاه برق خریداری شده ظرفیت تغذیه اضطراری پلی اکریل و دی ام تی را بطور همزمان ندارد. با این ترتیب میزان ریسک در شرایط متوقف کردن یک توربین و در خط آوردن مجدد آن پس از تعویض فیلتر با توجه به نوسانات شبکه و احتمال خطای انسانی بالا بوده و بارها منجر به توقف کامل کارخانه شده که همراه با ایجاد ضایعات فراوان و کاهش تولید و هزینه های شستشوی خطوط تولید و توقف همزمان بویلرها بوده است.
از انجا که اطاقک ورود هوا از دو مسیر ورودی و فیلترهای مجزا در هر مسیر تشکیل شده است در شرایط فوق بجای روش پر مخاطره از روش ابتکاری ایزوله نمودن یک
مسیر و ورود هوا از مسیر دیگر و تفویض فیلترهای مسیر اول و سپس تعویض فیلترهای مسیر دوم با روشی مشابه استفاده شده است که مدت هر تعویض از حدود ۴ ساعت عملیات توام با ریسک به نیم ساعت تقلیل یافته است. این روشش در پی مطالعات و تحقیقات گروهی حاصل گردید که با انجام روش ویژه ای جهت ایزوله کردن هر مسیر و هزینه معقولی انجام شده است که در مقایسه با سرمایه گذاری قابل توجه نصب فیلترهای خودکار و توقف طولانی برای انجام آن قابل توجه بوده است.