سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نظام الدین فقیه – دانشگاه شیراز

چکیده:

مقاله حاضر موضوع تعویض قطعات و دستگاهها در نیروگاهها و تاسیسات برق رسانی را مورد بحث قرار می دهد . با توجه به اهمیت پیشگیری از خوابیدگی دستگاهها در صنایع برق، تعویض پیشگیرانه قطعات و دستگاهها با توجه به آمار از کار افتادگی ها و با استفاده از تئوریهای پی شرفته برنامه ریزی تحت شرایط عدم اطمینان مورد بررسی قرار می گیرد . به این منظور، مسئله تعیین توالی مطلوب زمانهای تعویض و تقریر مشی تعویض، بنحوی که تعداد از کار افتادگیها و یا زمان خوابیدگی دستگاهها و تاسیسات به حداقل مقدار ممکن خود تقلیل یابد تحلیل خواهد شد