مقاله تعيين اثرات جايگزيني کنجاله سويا به جاي کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تعيين اثرات جايگزيني کنجاله سويا به جاي کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد
مقاله قزل آلاي رنگين كمان
مقاله کنجاله سويا
مقاله كنجاله كانولا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري بابلي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي پور آريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور اثرات جايگزيني کنجاله سويا با کنجاله کلزا بر رشد قزل آلاي رنگين کمان پنج جيره غذايي با جايگزيني سطوح صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصدي کنجاله سويا به وسيله کنجاله کانولا بر فاکتورهاي رشد قزل آلاي رنگين کمان مورد بررسي قرار گرفت. تمامي جيره هاي فرموله شده از لحاظ ميزان انرژي و پروتئين خام يکسان بودند. دوره آزمايش ۶۳ روز در نظر گرفته شد و ۴۵۰ بچه ماهي با ميانگين وزني ۱۰ گرم به طور تصادفي در ۱۵ تانک فايبرگلاس (۳۰ ماهي در هر تانک) مستقر شدند. به ازاي هر جيره فرموله شده سه تکرار انجام گرديد. در پايان دوره رشد، شاخص هاي رشد و تغذيه مانند وزن نهايي، افزايش وزن، غذاي مصرفي، ضريب تبديل غذايي، نسبت بازده پروتئين، ضريب رشد ويژه و بازماندگي ماهي هاي تغذيه شده با جيره هاي آزمايشي اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که جايگزيني کنجاله سويا با کنجاله کانولا تاثيري بر عملکرد رشد ماهي ها نداشت. در شرايط اين مطالعه نشان داده شد که کنجاله کانولا مي تواند به طور کامل جايگزين کنجاله سويا در جيره قزل آلاي رنگين کمان شود بدون اينکه در عملکرد رشد ماهي تاثير منفي داشته باشد.