مقاله تعيين اثر درمان هاي فاز I پريودونتال بر غلظت سرمي کلسترول و تري گليسيريد در مبتلايان به پريودونتيت داراي افزايش چربي خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه ۸ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تعيين اثر درمان هاي فاز I پريودونتال بر غلظت سرمي کلسترول و تري گليسيريد در مبتلايان به پريودونتيت داراي افزايش چربي خون
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تري گليسريد
مقاله کلسترول
مقاله پريودونتيت
مقاله درمان هاي فاز I
مقاله هايپرليپدمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ميبدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اميني شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: فرخاني نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط بين بيماري هاي پريودونتال و مشکلات سيستميک مانند بيماري هاي قلبي – عروقي، سکته قلبي، زايمان زودرس، تولد نوزادان نارس، ديابت و افزايش چربي خون نشان داده شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير درمان هاي فاز I پريودونتال شامل آموزش بهداشت، جرم گيري، برساژ و هموار سازي ريشه بر کاهش غلظت سرمي تري گليسيريد و کلسترول در مبتلايان به پريودونتيت داراي افزايش چربي خون بود.
مواد و روش ها: در اين پژوهش مداخله اي از نوع نيمه تجربي، غلظت تري گليسيريد و کلسترول ۳۰ بيمار مبتلا به پريودونتيت داراي افزايش چربي خون اندازه گيري شد. بيماران با درجات ۳ و ۴ شاخص CPITN به عنوان بيماران داراي پريودونتيت محسوب مي شدند. بلافاصله پس از اندازه گيري فاکتورهاي مذکور، درمان هاي فاز I شامل جرم گيري و بروساژ، هموار سازي ريشه به همراه آموزش بهداشت انجام شد. يک ماه پس از درمان دوباره غلظت سرمي تري گليسريد و کلسترول خون بيماران اندازه گيري شد. براي تجزيه و تحليل آماري داده‏‏هاي پژوهش از نرم افزار SPSS (ويرايش ۵/۱۱) و آزمون paired t استفاده شد.
يافته ها: درمان هاي فاز I به طور محسوسي باعث کاهش غلظت سرمي تري گليسيريد (۳۷/۸ واحد، p value<0.02) و کلسترول (۱۴٫۶۶ واحد، p value<0.001) در بيماران شد. در ضمن، يافته ها از کاهش بيشتر کلسترول نسبت به تري گليسيريد بعد از انجام درمان هاي فاز I حکايت دارند (p value<0.01).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، عفونت هاي موضعي مزمن از جمله عفونت هاي پريودونتال علاوه بر تخريب بافت هاي پريودونتال ممکن است عاملي براي افزايش تري گليسيريد و کلسترول خون باشند. همچنين درمان هاي فاز I پريودونتال باعث کاهش غلظت اين ليپيدهاي سرمي مي شوند. با توجه به ارتباط بين هايپرليپيدمي و بيماري هاي قلبي – عروفي، يافته هاي اين پژوهش بر اهميت بيشتر درمان هاي پريودونتال به ويژه در بيماران داراي مشکلات سيستميک تاکيد دارند.