مقاله تعيين ارتباط بين سردردهاي مزمن با ضايعات سرويكالي بدون پوسيدگي دندان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: تعيين ارتباط بين سردردهاي مزمن با ضايعات سرويكالي بدون پوسيدگي دندان ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردرد مزمن
مقاله ضايعات سرويكالي بدون پوسيدگي
مقاله مال اکلوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كاظمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بسياري از مردم از سردردهاي مزمن رنج مي برند اين سردردها ممکن است سال ها طول بکشد و مکررا عود کنند. اکلوژن غيرطبيعي، تماس هاي پيشرس و پارافانکشن هاي اکلوزالي مي توانند سبب ضايعات سرويکالي بدون پوسيدگي و همچنين سردردهاي مزمن شوند. لذا هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين سردردهاي مزمن و ضايعات سرويکالي بدون پوسيدگي دندان ها بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد – شاهدي در مجموع تعداد ۱۲۰ نفر مورد بررسي قرار گرفتند. گروه مورد شامل ۶۰ بيمار مبتلا به سردرد مزمن (۳۰ مرد و ۳۰ زن) و گروه شاهد شامل ۶۰ بيمار (۳۰ مرد و ۳۰ زن) بدون سردرد مزمن بودند. بيماران در دو محدده سني (۲۹-۲۲ سال و ۵۶-۴۰ سال، بررسي شدند. سپس هر دو گروه از نظر وجود ضايعات سرويکالي بدون پوسيدگي و وضعيت اکلوژن مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها بوسيله آزمون هاي آماري Chi-square و آزمون دقيق فيشر (Fishers’ exact test) مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: در گروه مورد ۶۰% افراد و در گروه شاهد ۱۲٫۳%، داراي ضايعات سرويکالي بودند (P=0.0001). در جنس مونث در ۴۵% و در جنس مذكر در ۳۸٫۳ % افراد ضايعه مشاهده شد كه اختلاف معني داري (P=0.451) وجود نداشت. از لحاظ وضعيت اكلوژن در گروه مورد، ۳۸٫۳% اكلوژن كلاس I و ۴۰% اكلوژن كلاس II و ۲۱٫۷% اكلوژن كلاس III داشتند و در گروه شاهد ۵۰% اكلوژن كلاس I و ۳۰% اكلوژن كلاس II و ۲۰% اكلوژن كلاس III داشتند كه اختلاف معني داري از اين لحاظ بين دو گروه وجود نداشت (P=0.402). در گروه سردرد ضايعه سرويكالي به طور معني داري در فك بالا بيشتر از فك پايين بود. اين مقادير در فك بالا ۱۶٫۷% و در فك پايين ۸٫۳% بود (P=0.0001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ضايعات سرويکالي در بيماران داراي سردرد مزمن بيشتر از بيماران بدون سردرد بود.